KÖPVILLKOR

Kursanmälan hos Firma Ulrika Nyström AB

Anmälan till en kurs eller workshop sker via mail, formulär via hemsidan eller via bokadirekt. Anmälan är bindande enligt regler nedan.

När du anmäler dig via bokadirekt godkänner du automatiskt dessa villkor!

Ångerrätt

Du har rätt att ångra dig & avboka kurs/workshop utifrån dessa regler.

  • Meddela mig inom 14 dagar efter det att du anmält dig till kurs eller workshop hos firma Ulrika Nyström.

  • Meddelande om avbokning kan lämnas både skriftligen t ex, via brev eller e-post.

  • Meddelande om avbokning ska innehålla dina personuppgifter samt uppgift om den kurs du är anmäld till.

  • Avbokar du din kurs enligt reglerna om ångerrätt ovan har du rätt att återfå hela kursavgiften exklusive anmälningsavgift.

Avboka kursen från dag 15 och framåt
Förutom vad gäller ångerrätten enligt ovan är anmälan bindande.

  • Om du av olika skäl inte kan gå kusen gäller följande:

  • Vid avbokning av kurs, efter de 14 dagarna men innan 30 dagar före kursstart debiteras 40% av den totala kursavgiften (ej anmälnigssavgift)

  • Vid avbokning av kurs senare än 29 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. DU har rätt att överlåta eller sälja din plats till en vän.

Särskilda skäl

Vid sjukdom eller annan jämförbar händelse (nära anhörig, olycka e dyl)
Om du avbryter en kurs på grund av sjukdom styrkt med läkarintyg eller annan jämförbar styrkt anledning som du inte kunnat förutse, återbetalas hela kursavgiften förutom anmälningsavgift, oavsett när händelsen sker.
TIPS! Om du inte kan komma till kursen, hör med ditt försäkringsbolag då ofta reseförsäkringen täcker den här typen av kostnader.

Frånvaro

Om du uteblir från något kurstillfälle av annan anledning än de angivna ovan, är det tillfället förbrukat.
Du kan således inte kostnadsfritt ta igen det tillfället senare under kursen eller få ekonomisk kompensation för det tillfälle då du var frånvarande.

Inställd kurs

Om kursen måste ställas in p g a sjukdom, olycka eller annan öförutsedd händelse betalas hela kursavgifen tillbaka till kursdeltagaren. Kursdeltagaren kontaktas via mail eller post.

Olycksfallsförsäkring

Som deltagare är du inte försäkrad till och från kurslokalen, du måste själv se till att du är försäkrad till och från samt under kurstillfället.

Under 18 år

Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd och uppge målsmans personuppgifter för att göra en bokning.

GDPR

Jag följer dataskyddsförordningen (GDPR). Jag ser det som en självklarhet att varken sälja, handla eller hyra ut dina personliga uppgifter till andra och jag följer givetvis de regler som finns i dataskyddsförordningen. Enligt dataskyddsförordningen ska kunder till mig få information om hur dennes personuppgifter behandlas vilket beskrivs nedan.

Jag behöver spara och behandla personuppgifter om dig enligt följande:

1. VID KÖP AV MINA TJÄNSTER:
För- och efternamn, Personnummer, Adress, Mailadress, Telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna leverera min tjänst till dig och för bokföringslagen. Jag får dem uppgifterna personligen från dig när du genomför ett köp på min hemsida. Dina uppgifter sparas hos min hemsideleverantör Loopia och hos min bokföringsleverantör Visma Spcs AB. Dina uppgifter sparas i 7 år enligt bokföringslagen. Efter det raderas dina uppgifter om du inte längre är kund hos Firma Ulrika Nyström AB

2. VID NEDLADDNING AV GRATISPRODUKTER:
Jagi sparar namn och mailadress hos mailleverantör Mailerlite för utskick av gratisprodukter som i sin tur används till informationsmail och kampanjutskick. De uppgifterna fyller du själv i och samtycker till när du anmäler dig. Du kan sedan när du vill med ett enkelt klick avsluta utskicken från mig.

3. I KURSER:Ditt namn och mailadress finns registrerad kursportalen Thinkific och eller Newzenler som du själv fyller i och kan ta bort dig ifrån. Betalar du kursen via vår kursportal Thinific eller Newzenler så lämnar du även dina betaluppgifter till den säkra betalningsleverantören Stripe & PayPal. Likaså gäller vid säker kortbetalning av både varor & tjänster med kort via KLARNA.

4. PÅ HEMSIDAN:
Jag sparar referensutlåtande som text, bild eller video av kunder som har givit ett skriftligt godkännande. De sparas tills jag ersätter dem med nya eller tills referensen vill att de ska tas bort.

5. KUNDUNDERSÖKNINGAR / UTVÄRDERINGAR
Sparas & publiceras via bokadirekt

6. SAMMANFATTNINGSVIS: Jag behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och delar eller säljer dem inte vidare till någon tredje part. Du har rätt att kontakta mig om du vill ha ut information om de uppgifter jag har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att jag begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta Firma Ulrika Nyström AB på ulrikanystrom.se@gmail.com. Om du har klagomål på min behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Uppdaterad 2022-11-16